"Liver, Cell Biology & Toxicology"

 

INTRODUCTION

De cluster Lever & Celbiologie & Toxicologie beoogt het samenbrengen van 3 gevestigde onderzoeksteams (IVTD, LIVR, SKIN) met actieve interesse in celbiologie toegespitst op de lever en de huid. De onderzoeksgroepen hebben binnen de 2 respectievelijke domeinen reeds jarenlang een succesvolle samenwerking met internationale dimensies.
I. Leveronderzoek (IVTD & LIVR)
Het leveronderzoek is toegespitst op twee belangrijke celtypes in de lever, namelijk hepatocyten en stellaatcellen, waarin respectievelijk IVTD en LIVR gespecialiseerd zijn. De toegevoegde waarde van de clustering van IVTD met LIVR situeert zich in de gemeenschappelijke interesse in de epigenetische regulatie van genexpressie, waarvoor complementaire technieklen en expertise in beide laboratoria aanwezig zijn. Bij IVTD ligt de nadruk vooral bij functionele hepatocyten als in vitro modellen voor farmaco-toxicologische doeleinden, terwijl bij LIVR de (epigenetische) regulatie van leverstellaatcel activatie voorop staatteneinde nieuwe targets voor anti-fibrotica te kunnen identificeren. Beide teams zijn gespecialiseerd in in vitro technieken. Verder werken beide teams ook samen met betrekking tot lever-gericht stamcelonderzoek. Twee pistes worden hierbij gevolgd: LIVR focust op progenitorcellen afkomstig uit de leverniche, terwijl IVTD extra-hepatische progenitorcellen (huid, vetweefsel) bestudeert.

II. Dermato-cosmetisch onderzoek (IVTD & SKIN)
Binnen het dermato-cosmetisch onderzoeksluik wordt zowel fundamenteel (SKIN) als toegepast onderzoek (IVTD) uitgevoerd:
a) Fundamenteel onderzoek:
SKIN ontstond uit een samenwerking tussen de dienst IVTD (vroeger FAFY) en de dienst Dermatologie (UZ Brussel) en spitst zich voornamelijk toe op fundamenteel onderzoek naar de epidermale barrière. Het onderzoek maakt gebruik van in vitro keratinocyten cultuur, in vivo diermodellen en niet-invasieve bioengineering methodologie die humaan toepasbaar is. Het onderzoek spitst zich toe op de otnwikkeling van de fundamentele kennis in de dermatologie en zijn toepassingen in huidziekten en hun behandeling. Zo situeerde de research zich vooral rond de rol van cannabinoid receptoren, protease-activated receptor-2, serine proteasen, caveoline-1 en het actine cytoskelet in de epidermale barrière. Nieuwe onderzoeksprojecten zijn:
-de rol van externe stressoren in de ontwikkeling van atopisch eczeem
-neuroreceptoren in de epidermis.
b) Toegepast onderzoek:
Veiligheid en efficiëntie: de veiligheid van dermato-cosmetische producten wordt onderzocht op basis van het toxicologisch profiel van hun ingrediënten, chemische structuur en blootstelling. Hiervoor werd een databank opgesteld die continu geactualiseerd wordt. Efficiëntiemetingen bij vrijwilligers gebeuren via niet-invasieve biofysische methoden, ook toepasbaar op epidermale huidequivalenten.
Er is een nieuw doctoraatsproject binnen het domein van de dermale absorptie opgestart in samenwerking met het WIV, en een IWT-beurs aanvraag voor doctoraal werk betreffende risico-evaluatie van dermato-cosmetische preparaten.

 

 

© 2004-2012• CYTO-LIVR • Vrije Universiteit Brussel • Faculteit Geneeskunde & Farmacie •
Laarbeeklaan 103 • 1090 Jette • Tel.: 02/477.44.09• jmlazou@vub.ac.be